tel.: +420 241 405 809

Knihařství Čáp, Praha – firma poskytující náhradní plnění

Podpořte práci zdravotně postižených! Náhradní plnění je příspěvkem společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích směrovaným k ohrožené skupině osob se ZP na trhu práce.

Náhradní plnění
Více než 55 % zaměstnanců naší firmy jsou osoby se sníženou pracovní schopností – jedná se o chráněnou dílnu, z čehož plyne, že při zadání zakázky
u nás obdržíte potvrzení o náhradním plnění podle § 3 nařízení vlády č.228/2000 Sb.

Co je náhradní plnění
Náhradní plnění je právní institut, jehož účelem je zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním postižením nebo finančním odvodem do státního rozpočtu přispět ke zlepšení jejich situace.

Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby
se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (4 %).

Pro splnění této povinnosti existují tři možnosti:
1. zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením
2. odebrat zboží nebo služby od firmy zaměstnávající více než 50 % zdravotně postižených
3. odvést povinný podíl do státního rozpočtu.

Také provádíme tisk sbírek zákonů.